De financiële positie van het pensioenfonds wordt enerzijds bepaald door de inhoud van de pensioenovereenkomst tussen Vopak en zijn werknemers, vastgelegd in het pensioenreglement, en anderzijds door de uitkomsten van het gevoerde beleid ten aanzien van de financiering, de beleggingen voor risico pensioenfonds en het verlenen van toeslagen.

Financiën