De pensioenregeling van Vopak

We willen natuurlijk dat alle medewerkers van Vopak kunnen rekenen op een goed en welverdiend pensioen. Daarom is iedere medewerker van Vopak deelnemer aan onze pensioenregeling. Het is afhankelijk van je salaris en de keuzes die je maakt hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt. We leggen de belangrijkste onderdelen en keuzemogelijkheden van de pensioenregeling aan je uit. 

Het pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris bestaat uit de volgende salarisonderdelen:

  • Je bruto jaarsalaris per 1 januari; Als jouw jaarlijkse salarisaanpassing op 1 maart is, dan gaan we uit van je nieuwe jaarsalaris. Als je tussentijds een salarisaanpassing krijgt, wordt het nieuwe salaris pas het volgende jaar verwerkt voor je pensioen.
  • Toeslagen;
  • Bonussen (tot maximaal 15% van het bruto jaarsalaris). 

Wil je weten wat je pensioengevend salaris is? Dit kun je vinden op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat je jaarlijks van onze pensioenadministrateur AZL ontvangt.

De pensioengrondslag

Je bouwt niet over je volledige pensioengevend salaris pensioen op. Het pensioengevend salaris wordt verlaagd met de ‘franchise’.  Alle pensioenregelingen hebben een franchise. Het idee is namelijk dat je niet over je hele salaris pensioen hoeft op te bouwen, omdat je later als je met pensioen bent ook AOW krijgt. In de Vopak-pensioenregeling is de franchise € 16.615 (in 2024). Als je de franchise aftrekt van het pensioengevend salaris, blijft de pensioengrondslag over: het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt.

Overzicht pensioenregeling

Het is afhankelijk van je pensioengevend salaris hoe je precies pensioen opbouwt. Pensioenfonds Vopak maakt onderscheid in de A- en B-regeling. Via Vopak kun je deelnemen in de C-regeling. Iedereen bouwt pensioen op in de A-regeling.  Als je salaris tussen € 72.541 tot € 137.800 ligt, bouw je pensioen op in zowel de A- als de B-regeling. Als je salaris hoger is dan € 137.800, bouw je in alle drie de regelingen pensioen op.  

 

     
A-grondslag  premie De premie is afhankelijk van je leeftijd. De premie varieert van 17,5% van de A-grondslag als je 18 jaar bent tot 33,3% als je 65 jaar of ouder bent.
premie over salarisdeel tot € 72.541  keuzes Je kunt kiezen of je je premie belegt of gebruikt om direct pensioen in te kopen. Als je geen keuze maakt, geldt voor deelnemers die op 31 december 2018 in dienst waren, de standaard optie 'direct pension inkopen'. Voor deelnemers die vanaf 1 januari 2019 in dienst zijn getreden, geldt als standaard optie 'premie beleggen'.
B-grondslag  premie De premie is afhankelijk van je leeftijd. De premie varieert van 6,1% van de B-grondslag als je 18 jaar bent tot 26,7% als je 65 jaar of ouder bent.
premie over salarisdeel van € 72.541 tot € 137.800  keuzes Je kunt kiezen of je je premie belegt of gebruikt om direct pensioen in te kopen. Als je geen keuze maakt, geldt als standaard optie 'premie beleggen'.
C-grondslag  premie De premie is afhankelijk van je leeftijd. De netto premie varieert van 3,7% van de C-grondslag als je 18 jaar bent tot 13,7% als je 65 jaar of ouder bent.
premie over salarisdeel vanaf € 137.800 keuzes Je netto premie wordt altijd belegd.

 

Meer informatie over de pensioenregeling

In onze brochure vind je alle informatie over de pensioenregeling. Hier herhalen we niet alleen de informatie over de grondslagen en keuzes, er staat bijvoorbeeld ook informatie in over het partner- en wezenpensioen, wat je kunt doen als je arbeidsongeschikt raakt en over risico’s in de pensioenregeling. Daarnaast kun je in de brochure bekijken wat de mogelijkheden zijn om eerder te stoppen met werken of om extra pensioen op te bouwen. 

In Pensioen 1-2-3 lees je wat onze pensioenregeling inhoudt.

Heb je vragen over de pensioenregeling? Dan kun je contact opnemen met het pensioenbureau via pensioenbureau@vopak.com.