Overslaan en naar de inhoud gaan

Individuele Pensioenkapitalen

Toelichting

De A- en B-regeling, de regeling extra pensioenkapitaal en de regeling individueel beschikbare premie zijn beschikbare premieregelingen (ook wel ‘premieovereenkomsten’ genoemd). Deelname aan een beschikbare premieregeling betekent dat de deelnemer geen recht opbouwt op een pensioen dat afhankelijk is van zijn salaris. In plaats daarvan stelt het pensioenfonds of de deelnemer (bij de regeling vrijwillige premies) iedere maand een premie beschikbaar. Deze premies worden vervolgens belegd tenzij is gekozen voor pensioeninkoop.

Op het moment dat de deelnemer kiest voor pensioeninkoop maar uiterlijk als hij met pensioen gaat, wordt het pensioenkapitaal dat is opgebouwd binnen de beschikbare premieregelingen omgezet in pensioen. De hoogte van het pensioen dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van de hoogte van het kapitaal dat is opgebouwd. Maar ook de rentestand op het moment van omzetting is van belang. Hoe hoger de rentestand op dat moment, hoe hoger het pensioen.

Beleggingsstaffel

Pensioenfonds Vopak heeft een staffel opgesteld met standaard beleggingsmixen die passen bij verschillende leeftijden. Naarmate de deelnemer ouder wordt, wordt minder in aandelen belegd en meer in obligaties. Wanneer de deelnemer kiest voor deze manier van beleggen, dan volgt het pensioenfonds deze staffel. Jaarlijks wordt op 1 juli het pensioenkapitaal op basis van de leeftijd opnieuw verdeeld over aandelen en obligaties. Hierbij wordt uitgegaan van de leeftijd die de deelnemer in dat jaar zal bereiken.
De staffel met standaard beleggingsmixen is tot stand gekomen na een extern onderzoek naar het meest optimale beleggingsgedrag.

De standaard beleggingsmixen zien er als volgt uit: 

Standaard beleggingsstaffel

Meer en actuele informatie over de standaard beleggingsfondsen vindt u op
https://www.ishares.com/nl/professionele-belegger/nl/uitleg-en-achtergronden/documentatie

Langlopende staatsobligaties

https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-customized-liability-driven-fund-vii-p-eur-lu1949716051.html 

Europese staats- en bedrijfsobligaties 

https://www.ishares.com/nl/professionele-belegger/nl/producten/254305/?referrer=tickerSearch

Staatsobligaties opkomende markten

https://www.ishares.com/nl/professionele-belegger/nl/producten/254306/?referrer=tickerSearch

Wereldwijde aandelen

https://www.ishares.com/nl/professionele-belegger/nl/producten/244079/?referrer=tickerSearch

Europese aandelen

https://www.ishares.com/nl/professionele-belegger/nl/producten/244093/?referrer=tickerSearch

Aandelen opkomende markten

https://www.ishares.com/nl/professionele-belegger/nl/producten/244128/?referrer=tickerSearch