Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstelplan

Het pensioenfonds moet zijn beleid baseren op de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

Op basis van een wettelijk voorgeschreven rekenmethode wordt door het pensioenfonds ook een ‘vereiste’ dekkingsgraad vastgesteld. Zolang de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad is de kans klein dat het pensioenfonds binnen één jaar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Per 30 september 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Vopak lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent, dat het pensioenfonds onvoldoende buffers had om (financiële) tegenslagen op te vangen. De kans, dat het pensioenfonds op termijn niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen, was te hoog geworden. Het Pensioenfonds Vopak moet een herstelplan gaan schrijven en laten goedkeuren door De Nederlandse Bank. In het plan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat er binnen 10 jaar weer genoeg reserves zijn. Het doel is dat de beleidsdekkingsgraad minimaal 116,0% bedraagt. Dat betekent dat het pensioenfonds minstens 1,16 euro in kas heeft voor iedere euro pensioen die het nu en in de toekomst moet betalen. De Nederlandse Bank heeft op 19 mei 2021 het herstelplan goedgekeurd.

Op 30 juni 2021 was de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 116,5%. De buffers waren weer voldoende om (financiële) tegenslagen op te vangen. Het herstelplan is op basis van de beleidsdekkingsgraad op 30 juni 2021 afgemeld bij De Nederlandsche Bank.