grafiek 202406

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Het is een maatstaf die aangeeft of het pensioenfonds voldoende geld heeft om aan de verplichtingen (de “totale voorziening”) naar de deelnemers te voldoen. Het pensioenfonds moet zijn beleid baseren op de ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2024 bedraagt 130,3% (vorige maand 129,9%). De dekkingsgraad zonder middeling bedraagt per 30 juni 2024 132,9% (vorige maand 132,6%).

meters 202406

Rood = onder minimaal vereiste dekkingsgraad                                    Rood = geen toeslag mogelijk

Oranje = tussen minimaal vereiste en vereiste dekkingsgraad              Oranje = gedeeltelijke toeslag mogelijk

Groen = groter dan vereiste dekkingsgraad                                           Groen = volledige toeslag mogelijk