Overslaan en naar de inhoud gaan

Einde relatie

Ouderdomspensioen

Als de relatie met een partner wordt beëindigd, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de relatie. Deze verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding wordt pensioenverevening genoemd. Als deze verevening bij het pensioenfonds geadministreerd moet worden, dan moet u of uw ex-partner binnen twee jaar na beëindiging van de relatie een formulier opsturen naar het pensioenfonds. U kunt dit formulier opvragen via https://www.rijksoverheid.nl/. Het deel van het ouderdomspensioen dat aan uw ex wordt toegekend, wordt door het pensioenfonds aan de ex-partner uitgekeerd vanaf de pensioendatum van de deelnemer.

Bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner houdt het recht op partnerpensioen. Omdat het hier om een ex-partner gaat, noemen wij dit ‘bijzonder partnerpensioen’. Net als het ‘gewone’ partnerpensioen wordt ook het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd na uw overlijden. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen wordt berekend tot het moment van scheiding. Als u een eventuele nieuwe partner heeft, wordt het partnerpensioen voor uw nieuwe partner verminderd met het bijzonder partnerpensioen. Uw nieuwe partner deelt dus het partnerpensioen met uw vorige partner.

Verdeling bij de overige regelingen

Als u in de A- en/of B-regeling of regeling extra pensioenkapitaal, pensioenkapitaal opbouwt, dan heeft de ex-partner ingeval van pensioenverevening ook recht op de helft van de waarde van het tijdens de relatie opgebouwde pensioenkapitaal. Dit pensioenkapitaal kan de ex-partner bij pensionering van de deelnemer gebruiken voor het inkopen van pensioen.

Afwijken van de standaardregeling

U en uw ex-partner kunnen in gezamenlijk overleg besluiten af te wijken van de standaard regeling. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw ex-partner afspreken dat hij of zij afziet van pensioenverevening of bijzonder partnerpensioen. Een dergelijke afspraak kan worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of het convenant dat bij de scheiding wordt opgemaakt. Indien u een afwijkende afspraak wenst te maken dient het pensioenfonds vooraf akkoord te gaan met deze afspraken.

Meer informatie vindt u hier.