Overslaan en naar de inhoud gaan

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw dienstverband bij Vopak, zorgt het pensioenfonds ervoor dat de opbouw van uw pensioen gewoon doorgaat. Binnen het pensioenfonds zijn twee voorzieningen van toepassing: de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije voortzetting van de pensioenopbouw

Als u door arbeidsongeschiktheid niet meer in dienst bent bij Vopak, wordt de pensioenopbouw in de basis- en eventueel de excedentregeling en de netto plusregeling gewoon voortgezet zolang u arbeidsongeschikt bent. Dit gebeurt op basis van de laatst vastgestelde grondslag. Let op: voor de regeling individuel beschikbare premie en de regeling vrijwillige premies wordt géén vrijstelling van premiebetaling verleend.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij volledige arbeidsongeschiktheid (> 80%) komt u op basis van de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) in aanmerking voor een uitkering van 75% van het laatstverdiende salaris. In de IVA wordt echter een maximale uitkeringsgrens gehanteerd (2021: € 58.307). Over het deel van uw salaris boven € 58.307, krijgt u geen uitkering. Het pensioenfonds zorgt in dat geval voor een aanvulling van het inkomen, via het zogenaamde arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van 80% van het laatstverdiende salaris dat boven de grens van € 58.307 uitkomt.

Meer informatie vindt u hier.