De C-regeling voor het salarisdeel boven € 137.800 (2024)

Over het salarisdeel boven € 137.800 ontvang je van Vopak een premie in de C-regeling. Over je salaris onder dit bedrag ontvang je bij het pensioenfonds een premie in de de A- en B-regeling. Over de C-grondslag ontvang je van Vopak een bruto pensioencompensatie  via je salaris. Omdat de compensatie onderdeel is van je salaris, betaal je loonbelasting over de compensatie. Tegelijkertijd houdt Vopak de netto premie over de C-grondslag in op je netto salaris. Deze netto premie is gelijk aan de compensatie na de betaling van de loonbelasting. 

De premie in de C-regeling

Premie C-regeling 2024

Voorbeeld: Marieke, 46 jaar 

Marieke is 46 jaar en haar salaris is € 150.000. Ze ontvangt een bonus van € 15.000. Haar pensioengevend salaris is dan € 165.000.

De A-grondslag is € 72.541 - € 16.615 (franchise) = € 55.926. Als iemand 46 jaar is, is het premiepercentage over de A-grondslag 24,1%. De premie over de A-grondslag is daarom 24,1% van € 55.926 = € 13.478 per jaar. 

De B-grondslag is € 137.800 - € 72.541 = € 65.259. Het premiepercentage over de B-grondslag is voor Marieke 14,4%. De premie die ze ontvangt over de B-grondslag is daarom 14,4% x € 65.259 = € 9.397 per jaar. 

De C-grondslag is € 165.000 - € 137.800 = € 27.20. Voor een 46-jarige is de bruto compensatie 16,5% en de netto premie 8,3%. Per jaar is de bruto-compensatie dan € 27.200 x 16,5% = € 4.488. De netto premie is € 27.200 x 8,3% = € 2.258 per jaar. Van de bruto compensatie van € 4.488 resteert na aftrek van loonheffing voor Marieke een netto bedrag van € 2.258. Dit bedrag komt overeen met de netto premie die wordt ingehouden en gestort door Vopak op een beleggingsrekening.

Wat gebeurt er met de premie die je ontvangt?

De netto premie die wordt ingehouden op je salaris, stort Vopak op een beleggingsrekening bij Centraal Beheer PPI. Op het moment dat je met pensioen gaat, gebruik je het saldo op deze beleggingsrekening voor inkoop van een netto pensioen. Omdat je al loonheffing hebt betaald over de premie wordt er op dit netto pensioen geen loonheffing meer ingehouden als je met pensioen bent. Je betaalt dus nu belasting, in plaats van later als je met pensioen bent. Het netto pensioen koop je in bij Centraal Beheer PPI of een andere pensioenuitvoerder, niet bij het pensioenfonds. Doe je aangifte inkomstenbelasting? Het bedrag op de beleggingsrekening waar de netto premie op wordt gestort is ‘vrijgesteld vermogen’ in box 3. 

Liever geen premie beleggen in de C-regeling?

De storting van de netto premie in de C-regeling is vrijwillig. Als je geen netto premie wilt beleggen over je salaris boven € 137.800, kun je een afstandsverklaring tekenen. Als je ervoor kiest om geen netto premie te beleggen in de C-regeling, ontvang je wel de bruto compensatie van Vopak via je salaris. Het na loonheffing resterende bedrag wordt met je salaris uitbetaald.  Omdat je partner op basis van de afstandsverklaring geen partnerpensioen in de C-regeling ontvangt, moet je partner ook de afstandsverklaring tekenen.