De B-regeling voor het salarisdeel van € 72.541 tot € 137.800 (2024)

Verdien je meer dan € 72.541 per jaar? Dan ontvang je niet alleen een premie in de A-regeling, maar ook in de B-regeling. Voor je salaris tot € 72.541 ontvang je een premie over de A-grondslag, voor je salaris tussen € 72.541 en € 137.800 over de B-grondslag. Hoeveel premie je ontvangt, hangt af van je leeftijd en verschilt per grondslag.

De premie in de B-regeling 

Premie B-regeling 2024

Voorbeeld: Victor, 30 jaar

Victor is 30 jaar. Hij verdient € 80.000 bruto per jaar. Over zijn salaris tot € 72.541 bouwt hij pensioen op in de A-regeling. De A-grondslag is voor hem € 72.541 - € 16.615 (franchise) = € 55.926. Als iemand 30 jaar is, is het premiepercentage over de A-grondslag 20,3%. De premie die Victor ontvangt over de A-grondslag is daarom 20,3% van € 55.926 = € 11.353 per jaar. 

Over zijn salaris tussen € 72.541 en € 137.800 ontvangt Victor premie in de B-regeling. De B-grondslag is voor hem € 80.000 - € 72.541 = € 7.459. Als iemand 30 jaar is, is het premiepercentage over de B-grondslag 9,2%. De premie over de B-grondslag is voor Victor 9,2% van € 7.459 = € 686 per jaar. 

Keuzes voor de premie in de B-regeling 

Voor de premie in de B-regeling kun je net als voor de premie in de A-regeling kiezen hoe je deze gebruikt: je kunt je premie beleggen of direct een pensioen inkopen. Wat deze keuzes inhouden en hoe je deze keuze maakt, lees je bij Keuzes binnen de pensioenregeling.

Wat gebeurt er met de premie die je ontvangt?

Kies je ervoor om je premie in de B-regeling te beleggen? Het pensioenfonds stort de premie die je ontvangt op een beleggingsrekening voor de opbouw van pensioenkapitaal. Op het moment dat je met pensioen gaat - of eerder als je dat wenst - zetten we het pensioenkapitaal om in een ouderdoms- en partnerpensioen. De uiteindelijke hoogte van het pensioen hangt af van de hoogte van de gestorte premies en het rendement op de beleggingen. 

Kies je ervoor om direct een pensioen in te kopen? Dan zet het pensioenfonds jouw premie direct om in ouderdoms- en partnerpensioen. Zo bouw je elke maand een stukje van je pensioen op. Je uiteindelijke pensioen is het totaal van alle stukjes pensioen die zijn ingekocht.