Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregelingen en de pensioenadministratie ondergebracht bij AZL. De financiële administratie en verslaglegging zijn eveneens ondergebracht bij AZL.

De uitvoering van het beleggingsbeleid is uitbesteed aan de fiduciair vermogensbeheerder, BlackRock Netherlands. De beleggingsadministratie is ondergebracht bij Institutional Trust Services. Als custodian is J.P. Morgan Bank Luxembourg aangesteld. 

De administratie van de individuele pensioenkapitalen is ondergebracht bij ABN AMRO Pension Services.