Vanaf  januari 2019 heeft het pensioenfonds Vopak een raad van toezicht in plaats van een visitatiecommissie. Deze commissie beoordeelde elk jaar hoe het gaat met het pensioenfonds. Vanaf januari 2019 beoordeelt de raad van toezicht hoe het pensioenfonds ervoor staat. 

De leden van de raad van toezicht mogen niet betrokken of werkzaam zijn bij het pensioenfonds. Ze moeten het pensioenfonds onbevooroordeeld en met een open blik kunnen bekijken. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd door het bestuur na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De Nederlandsche Bank moet akkoord gaan met benoeming van de leden van de raad van toezicht.

MS
Maas Simon, Voorzitter
MM
Marianne Meijer-Zaalberg, lid
HZ
Han Zevenhuizen, lid