Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van het pensioenfonds, het adequaat voorlichten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, het uitvoeren van de pensioenregeling van Vopak, het voeren van het financieel beheer, het beheer van het fondsvermogen en het beheersen van de risico's die het pensioenfonds loopt.

Het bestuur bestaat uit acht leden. De helft van de bestuursleden wordt voorgedragen door Vopak  (werkgeversleden). Van de overige bestuursleden (deelnemersleden) worden er twee voorgedragen door de deelnemersleden in het verantwoordingsorgaan en twee door de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

De samenstelling van het bestuur voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in de beleidsnota geschiktheid. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deskundigheid van het bestuur voldoende is met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken partijen.

Het bestuur is als volgt samengesteld.

CV
Cees Vletter, Manager M&A - Ventures, werkgeverslid, voorzitter 
AdR
Arthur de Ronde, Manager Contract & Expertise Facility, deelnemerslid
CH
Caroline Heilbron , gepensioneerd deelnemerslid
CB
Cor Bom, Global Internal Audit Manager, deelnemerslid, plaatsvervangend voorzitter
RW
Rente Wester, gepensioneerd deelnemerslid, secretaris
HvH
Rik van Hal, Director Finance & Control New Energies & LNG, werkgeverslid
SW
Sandra Wesseloo, Manager Compensation & Benefits, werkgeverslid
FW
Feikje Wittermans, Manager Business Development Manager New Energies, werkgeverslid
 
Rolf Brouwer, Managing Director Victoria Energy Terminal, aspirant werkgeverslid
 
Geert Dijkshoorn, Manager SHEQ, aspirant deelnemerslid