Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van het pensioenfonds, het adequaat voorlichten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, het uitvoeren van de pensioenregeling van Vopak, het voeren van het financieel beheer, het beheer van het fondsvermogen en het beheersen van de risico's die het pensioenfonds loopt.

Het bestuur bestaat uit acht leden. De helft van de bestuursleden wordt voorgedragen door Vopak  (werkgeversleden). Van de overige bestuursleden (deelnemersleden) worden er twee voorgedragen door de deelnemersleden in het verantwoordingsorgaan en twee door de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

De samenstelling van het bestuur voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in de beleidsnota geschiktheid. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deskundigheid van het bestuur voldoende is met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken partijen.

Het bestuur is als volgt samengesteld.

Cees Vletter

Cees Vletter, M&A Manager, werkgeverslid, voorzitter 

Arthur de Ronde

Arthur de Ronde, Contract & Expertise Manager Facility, deelnemerslid
 
Caroline Heilbron , gepensioneerd deelnemerslid

Cor Bom

Cor Bom, Operations Officer Vlaardingen, deelnemerslid, plaatsvervangend voorzitter
 
Rente Wester, gepensioneerd deelnemerslid

Rik van Hal

Rik van Hal, Director Finance & Control New Energy & LNG, werkgeverslid

Rolf Brouwer

Rolf Brouwer, Senior Director LNG, werkgeverslid, plaatsvervangend secretaris-penningmeester

Sandra Wesseloo

Sandra Wesseloo, Compensation & Benefits Manager, werkgeverslid