Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Nieuws

Nieuwsbericht 24 januari 2023

Belangrijk onderzoek naar uw pensioen: hoe moeten wij omgaan met het geld voor uw pensioen?

Heeft u een e-mail ontvangen? Klik dan op de link in de e-mail. U komt rechtstreeks bij het onderzoek.

Heeft u een brief ontvangen? Dan typt u de link zelf in op uw computer, tablet of telefoon. Ga naar www.risicobereidheidsonderzoek.nl. U ziet dan een inlogscherm. Daar vult u de code vopak23 in. U krijgt dan de vraag: wat is uw persoonlijke code. Hier vult u de 8 cijfers in die onder de link in uw brief staan.

Een toelichting en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u in dit document.

Nieuwsbericht 16 januari 2023

De betaaldagen van de ingegane pensioenen in 2023 kunt u hieronder vinden. Uw pensioen staat aan het eind van de genoemde dagen op uw betaalrekening.

Betaaldata 2023

Nieuwsbericht 1 december 2022

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 11,88%. 

 

Nieuwsbericht 6 september 2022

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de  opgebouwde pensioenen per 31 december 2008 per 1 januari 2022 te verhogen met een extra toeslag van 0,62%. De extra toeslag wordt verleend aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die de reguliere toeslag per 1 januari 2009 daadwerkelijk hebben gemist. De extra toeslag wordt  naar verwachting verwerkt per 1 januari 2023 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

 

Nieuwsbericht 16 februari 2022

Criminelen bellen namens Pensioenfonds Vopak en vragen om geld over te maken

Helaas ontvingen we het bericht dat een pensioengerechtigde is gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van Pensioenfonds Vopak. Tijdens het gesprek vroeg deze persoon om een bedrag van 1 euro over te maken naar een bankrekeningnummer. Het bankrekeningnummer van de pensioengerechtigde zou onjuist zijn en door het bedrag over te maken zou de juistheid van het bankrekeningnummer van de pensioengerechtigde gecontroleerd kunnen worden.

Medewerkers van Pensioenfonds Vopak vragen nooit (telefonisch) om een bedrag naar een bankrekeningnummer over te maken. Dit geldt ook voor medewerkers van ons administratiekantoor (AZL).

Het gebruikte telefoonnummer is een Nederlands 06-nummer. Criminelen misbruiken dit 06-nummer en proberen zo aan persoonsgegevens te komen. Dit is een vorm van oplichting die door de politie ‘spoofing’ wordt genoemd.

Bent u ook gebeld en twijfelt u of u echt een medewerker van het pensioenfonds heeft gesproken? Neem dan contact op met het pensioenfonds (010-4002650) en laat het ons weten. Bent u slachtoffer van deze vorm van oplichting? Meldt het bij de politie en bij uw bank.

 

Nieuwsbericht 25 januari 2022

Op 24 januari 2022 konden werknemers van Vopak een presentatie bijwonen waarin nadere toelichting werd gegeven op de verlaging van de premie in de A-regeling voor 2022. Hierna is de presentatie opgenomen alsmede een link naar de Google Drive waar een opname van de presentatie kan worden bekeken. Deze link is alleen beschikbaar vanuit een Vopak e-mail adres.

Presentatie premieverlaging A-regeling 2022

Opname presentatie premieverlaging A-regeling 2022

 

Nieuwsbericht 1 januari 2022

Doe je mee aan de regeling voor Anw-hiaatpensioen? Dan zie je in januari 2022 een wijziging op je loonstrook. Dit is de inhouding (premie) voor het Tijdelijk extra partnerpensioen.

Het pensioenfonds biedt een Anw-hiaatregeling aan voor alle deelnemers die bij Vopak werken. Iedereen die mee doet, betaalt de premie hiervoor zelf. De premie voor de Anw-hiaatregeling wordt maandelijks ingehouden op het bruto salaris. De maandelijkse inhouding (premie) is zichtbaar op de salarisspecificatie. Vóór 2022 stond er “Anw-hiaat premie”. Met ingang van januari 2022 is dit veranderd naar “Tijdelijk Extra Partnerpensioen”.

De reden voor de naamswijziging is dat het pensioenfonds de term “Anw-hiaat” al enige tijd niet meer gebruikt in de communicatie richting deelnemers. Het pensioenfonds schreef al over “Tijdelijk extra partnerpensioen”. Alleen op de salarisspecificatie was dit nog niet aangepast. Dit is met ingang van het jaar 2022 gedaan.

Inhoudelijk is de regeling niet gewijzigd. De jaarlijkse uitkering na overlijden van de deelnemer is per 1 januari 2022 wel verhoogd van EUR 19.099 naar EUR 19.491. Als gevolg van deze verhoging, stijgen ook de maandelijkse premies voor de regeling.

 

Nieuwsbericht 25 november 2021

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden per 1 januari 2022 te verhogen met 3,28%. 

 

Nieuwsbericht 9 december 2021

Meer informatie over de verlaging van de premie in 2022 voor de A-regeling:

Info verlaging premie A-regeling

More information about the reduction of the contribution in 2022 for the A-plan: 

Info reduction contribution A-plan

 

Nieuwsbericht 26 november 2020

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vopak heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2021 te verhogen met 0,14%. 

 

Nieuwsbericht 10 november 2020

Tijdspad pensioenakkoord

Er komen nieuwe regels voor pensioen. De nieuwe regels hebben naar verwachting geen ingrijpende gevolgen voor uw pensioen bij Vopak. We hebben namelijk sinds 2018 al een pensioenregeling die in het fundament in lijn is met de nieuwe regels. 

Dit is het tijdspad voor de komende jaren: 

2020-2021: Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Het streven is dat de nieuwe wet 1 januari 2022 van kracht is. 

2022-2023:Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels. Bij Vopak gaat het bestuur van het pensioenfonds (de commissie pensioenakkoord) overleggen met de werkgever over de nodige en gewenste aanpassingen.

2024-2026:Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn moeten gaan invoeren.  

Als de wet is aangenomen en de nieuwe regels zijn verwerkt in onze eigen pensioenregeling, kunnen we laten zien wat de nieuwe regels voor iedereen persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.   

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel

 

Nieuwsbericht 30 oktober 2020

Goede regeling

Pensioenregeling van Vopak krijgt 5 diamanten.

Elk jaar worden pensioenregelingen in Nederland beoordeeld door The Pension Rating Agency (TPRA). Dit jaar heeft de pensioenregeling van Vopak de maximale score gekregen van 5 diamanten. Bijna 200 pensioenregelingen zijn beoordeeld. Slechts 9 regelingen kregen de maximale score.  

Bij het beoordelen van een regeling kijkt TPRA naar verschillende factoren, zoals de verhouding tussen de premie-inleg en het verwacht pensioen, het nabestaandenpensioen, de kans op verhogen van het pensioen en de keuzemogelijkheden in de pensioenregeling. 

Wij zijn blij met deze goede beoordeling en werken er hard aan om ook de komende jaren een mooie pensioenregeling aan te blijven bieden.   

tpra_rating_regelingenoverzicht_2020.pdf

 

Nieuwsbericht 1 oktober 2020

Hoe hoog wordt mijn pensioen?

Presentatie volgens Uniforme rekenmethodiek (URM)

De hoogte van uw uiteindelijke pensioen is niet zeker. Om inzicht te geven in de mogelijke hoogtes van uw pensioen, krijgt u voortaan drie economische scenario’s te zien: een optimistisch scenario, een pessimistisch scenario en een verwacht scenario. De Nederlandsche Bank heeft deze scenario’s vastgesteld, zodat mensen weten welk inkomen ze waarschijnlijk, maar ook minimaal en maximaal kunnen verwachten.

U pensioenuitkering in drie scenario’s op basis van Uniforme rekenmethodiek (URM)

U kunt de drie scenario’s vanaf 2019 zien op mijnpensioenoverzicht.nl en vanaf 2020 in uw jaarlijks uniform pensioenoverzicht (UPO). Voor elk scenario ziet u uw netto pensioenuitkering per maand in euro’s van nu. Zo kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering vergelijken met uw huidige inkomen. 

URM

U kunt ook de animatie van de Pensioenfederatie bekijken die een handige toelichting geeft op deze scenario’s en de Q&A van AZL qas_urm.pdf.