Overslaan en naar de inhoud gaan

C-grondslag

De C-grondslag voor het salarisdeel boven € 112.189

Over het salarisdeel boven € 112.189 ontvang je een premie over de C-grondslag. Met je salaris onder dit bedrag bouw je pensioen op over de A- en de B-grondslag. Over de C-grondslag ontvang je een bruto pensioencompensatie  via je salaris. Omdat de compensatie onderdeel is van je salaris, betaal je loonbelasting over de compensatie.  Tegelijkertijd houdt Vopak de netto premie over de C-grondslag in op je netto salaris. Dit is gelijk aan de compensatie na de betaling van de loonbelasting. 

De premie over de C-grondslag

C-grondslag

Voorbeeld: Marieke, 46 jaar 

Marieke is 45 jaar en haar salaris is € 110.000. Ze ontvangt een bonus van € 15.000. Haar pensioengevend salaris is dan 
€ 125.000. De pensioengrondslag over de A-grondslag is € 61.182 - € 14.014 (franchise) = € 47.168. Als iemand 45 jaar is, is het premiepercentage over de A-grondslag 43,0%. De premie over de A-grondslag is daarom 43,0% van € 47.168 = 
€ 20.282 per jaar. 

De B-grondslag is € 112.189 - € 61.182 = € 51.007. Het premiepercentage over de B-grondslag is voor Marieke 14,4%. De premie die ze ontvangt over de B-grondslag is daarom 14,4% x € 51.007 = € 7.345 per jaar. 

De C-grondslag is € 125.000 - € 112.189 = € 12.811. Voor een 45-jarige is de bruto compensatie 16,5% en de netto premie 8,3%. Per jaar is de bruto-compensatie dan € 12.811 x 16,5% = € 2.114. De netto premie is € 12.811 x 8,3% = € 1.063 per jaar. Dit betekent dat van de bruto compensatie van € 2.114 na aftrek van loonheffing voor Marieke een netto bedrag resteert van € 1.063. Dit bedrag komt overeen met de netto premie die wordt ingehouden en gestort op de beleggingsrekening.

Wat gebeurt er met de premie die je ontvangt?

De netto premie die wordt ingehouden op je salaris, storten we op een beleggingsrekening. Op het moment dat je met pensioen gaat, gebruiken we het bedrag op deze beleggingsrekening voor inkoop van een netto pensioen. Omdat je al loonheffing hebt betaald over de premie wordt er op dit netto pensioen geen loonheffing meer ingehouden als je met pensioen bent. Je betaalt dus nu belasting, in plaats van later als je met pensioen bent. Het netto pensioen koop je in bij een andere pensioenuitvoerder. Het inkopen van een netto pensioen bij het pensioenfonds is niet mogelijk. Doe je aangifte inkomstenbelasting? Het saldo op de beleggingsrekening waar de netto premie op wordt gestort is ‘vrijgesteld vermogen’ in box 3. 

Liever geen premie beleggen over de C-grondslag?

De storting van de netto premie over de C-grondslag is vrijwillig. Als je geen netto premie wilt beleggen over je salaris boven € 112.189, kun je een afstandsverklaring tekenen. Als je ervoor kiest om geen netto premie te beleggen over de C-grondslag, ontvang je wel de bruto compensatie via je salaris. Het na loonheffing resterende bedrag wordt met je salaris uitbetaald.  Omdat je partner op basis van de afstandsverklaring geen partnerpensioen over de C-grondslag ontvangt, moet je partner ook de afstandsverklaring tekenen.