Overslaan en naar de inhoud gaan

B-grondslag

De B-grondslag voor het salarisdeel van € 61.182 tot € 112.189

Verdien je meer dan € 61.182 per jaar? Dan ontvang je niet alleen een premie over de A-grondslag, maar ook over de 
B-grondslag. Voor je salaris tot € 61.182 ontvang je een premie over de A-grondslag, voor je salaris tussen € 61.182 en
€ 112.189 over de B-grondslag. 

Hoeveel premie je ontvangt, hangt af van je leeftijd en verschilt per grondslag.

De premie over de B-grondslag 

Premie B-grondslag

Voorbeeld: Victor, 30 jaar

Victor is 30 jaar. Hij verdient nu € 65.182 bruto per jaar. Over zijn salaris tot € 61.182 bouwt hij pensioen op in de
A-grondslag. De A-grondslag is dan € 61.182 - € 14.014 (franchise) = € 47.168. Als iemand 30 jaar is, is het premiepercentage over de A-grondslag 36,1%. De premie die Victor ontvangt over de A-grondslag is daarom 36,1% van
€ 47.168 = €17.028 per jaar. 

Over zijn salaris tussen € 61.182 en € 112.189 ontvangt Victor premie over de B-grondslag. De B-grondslag is dan
€ 65.182 - € 61.182 = € 4.000. Als iemand 30 jaar is, is het premiepercentage over de B-grondslag 9,2%. De premie over
de B-grondslag is voor Victor 9,2% van € 4.000 = € 368 per jaar. 

Keuzes voor de premie over de B-grondslag 

Voor de premie over de B-grondslag kun je net als voor de premie over de A-grondslag kiezen hoe je deze gebruikt: je kunt je premie beleggen of direct een pensioen inkopen. Wat deze keuzes inhouden en hoe je deze keuze maakt, lees je bij Keuzes binnen de pensioenregeling.

Wat gebeurt er met de premie die je ontvangt?

Kies je ervoor om je premie over de B-grondslag te beleggen? Het pensioenfonds stort de premie die je ontvangt op een beleggingsrekening voor de opbouw van pensioenkapitaal. Op het moment dat je met pensioen gaat - of eerder als je dat wenst - zetten we het pensioenkapitaal om in een ouderdoms- en partnerpensioen. De uiteindelijke hoogte van het pensioen hangt af van de hoogte van de gestorte premies en het rendement op de beleggingen. 

Kies je ervoor om je direct een pensioen in te kopen? Dan zet het pensioenfonds jouw premie direct om in ouderdoms- en partnerpensioen. Zo bouw je elke maand een stukje van je pensioen op. Je uiteindelijke pensioen is het totaal van alle stukjes pensioen die zijn ingekocht.