You are here

Pensioenregeling

 

De pensioenregeling van Vopak

We willen natuurlijk dat alle medewerkers van Vopak kunnen rekenen op een goed en welverdiend pensioen. Daarom is iedere medewerker van Vopak deelnemer aan onze pensioenregeling. Het is afhankelijk van je salaris en de keuzes die je maakt hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt. We leggen de belangrijkste onderdelen en keuzemogelijkheden van de pensioenregeling aan je uit. 

Het pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris bestaat uit de volgende salarisonderdelen:

  • Je bruto jaarsalaris per 1 januari; Als jouw jaarlijkse salarisaanpassing op 1 april is, dan gaan we uit van je nieuwe jaarsalaris. Als je tussentijds een salarisaanpassing krijgt, wordt het nieuwe salaris pas het volgende jaar verwerkt voor je pensioen.
  • Toeslagen;
  • Bonussen (tot maximaal 15% van het bruto jaarsalaris). 

Wil je weten wat je pensioengevend salaris is? Dit kun je vinden op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat je jaarlijks van onze pensioenadministrateur AZL ontvangt.

De pensioengrondslag

Je bouwt niet over je volledige pensioengevend salaris pensioen op. Het pensioengevend salaris wordt verlaagd met de ‘franchise’.  Alle pensioenregelingen hebben een franchise. Het idee is namelijk dat je niet over je hele salaris pensioen hoeft op te bouwen, omdat je later als je met pensioen bent ook AOW krijgt. In de Vopak-pensioenregeling is de franchise € 13.231 (in 2019). Als je de franchise aftrekt van het pensioengevend salaris, blijft de pensioengrondslag over: het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt.

Overzicht pensioenregeling

Het is afhankelijk van je pensioengevend salaris hoe je precies pensioen opbouwt. Pensioenfonds Vopak maakt onderscheid in de A-grondslag, B-grondslag en C-grondslag. Iedereen bouwt pensioen op over de A-grondslag.  Als je salaris tussen € 57.766 tot € 107.593 ligt, bouw je pensioen op over zowel de A- als de B-grondslag. Als je salaris hoger is dan € 107.593, bouw je over alle drie de grondslagen pensioen op.  

 

Meer over de pensioenregeling

In onze brochure vind je alle informatie over de pensioenregeling. Hier herhalen we niet alleen de informatie over de grondslagen en keuzes, er staat bijvoorbeeld ook informatie over partner- en wezenpensioen in en wat je kunt doen als je arbeidsongeschikt raakt en over risico’s. Daarnaast kun je in de brochure bekijken welke mogelijkheden je hebt met je pensioen. Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of extra pensioen opbouwen. 

In Pensioen 1-2-3 lees je wat onze pensioenregeling inhoudt.

Heb je vragen over de pensioenregeling? Dan kun je contact opnemen met het pensioenbureau via pensioenbureau@vopak.com.