Overslaan en naar de inhoud gaan

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt jaarlijks het uitgevoerde beleid, het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst.

Twee leden van het verantwoordingsorgaan mogen als toehoorder de bestuursvergaderingen bijwonen. Tenminste twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal 11 leden. Eén lid worden aangewezen door Koninklijke Vopak N.V. De overige zetels in het verantwoordingsorgaan worden tussen de vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden verdeeld naar evenredigheid van het aantal van hen.  Vanaf eind 2016 hebben de werknemers 3 zetels en de pensioengerechtigden 7 zetels in het verantwoordingsorgaan.

De deskundigheid en competenties die passen bij de taken en verantwoordelijkheden van hetverantwoordingsorgaan zijn opgenomen in de profielschets lid verantwoordingsorgaan.

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

Rente Wester

Joop Veenma, lid namens gepensioneerden
 
Sjoerd Kruikemeier, lid namens deelnemers
 
Vacature, lid namens werkgever

Henk Mol

Henk Mol, lid namens gepensioneerden

Hugo Brink, pensioengerechtigd

Hugo Brink, lid namens gepensioneerden

Job 't Hart

Job 't Hart, lid namens gepensioneerden

Koen Knapper

Koen Knapper, voorzitter, lid namens gepensioneerden

Piet Hoogerwaard

Piet Hoogerwaard, lid namens gepensioneerden

Rocus Plaisier

Rocus Plaisier, lid namens gepensioneerden
 
Karin Drinkwaard, lid namens deelnemers

Margaret Gunsch

Margaret Gunsch, secretaris, lid namens deelnemers