Het bestuur van het pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt jaarlijks het uitgevoerde beleid, het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst.

Twee leden van het verantwoordingsorgaan mogen als toehoorder de bestuursvergaderingen bijwonen. Tenminste twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal 11 leden. Eén lid worden aangewezen door Koninklijke Vopak N.V. De overige zetels in het verantwoordingsorgaan worden tussen de vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden verdeeld naar evenredigheid van het aantal van hen.  Vanaf eind 2016 hebben de werknemers 3 zetels en de pensioengerechtigden 7 zetels in het verantwoordingsorgaan.

De deskundigheid en competenties die passen bij de taken en verantwoordelijkheden van hetverantwoordingsorgaan zijn opgenomen in de profielschets lid verantwoordingsorgaan.

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

JV
Joop Veenma, lid namens gepensioneerden
Sjoerd Kruikemeier
Sjoerd Kruikemeier, lid namens deelnemers
Jeroen van Koerten
Jeroen van Koerten, lid namens werkgever
Henk Mol
Henk Mol, lid namens gepensioneerden
JM
Jan Metselaar, lid namens gepensioneerden
JtH
Job 't Hart, lid namens gepensioneerden
KK
Koen Knapper, voorzitter, lid namens gepensioneerden
Wiebren Dijkstra
Wiebren Dijkstra, lid namens gepensioneerden
RP
Rocus Plaisier, lid namens gepensioneerden
KD
Karin Drinkwaard, lid namens deelnemers
MG
Margaret Gunsch, secretaris, lid namens deelnemers