You are here

Uit dienst bij Vopak

Wanneer u uit dienst gaat bij Vopak wordt uw deelneming aan de pensioenregeling beëindigd. U ontvangt een overzicht met daarop de bereikte aanspraken.

Waardeoverdracht

Als u bij een nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen, dan kan de waarde van het pensioen vanuit de basisregeling en de waarde van de beleggingen uit de andere regelingen worden overgedragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Na de waardeoverdracht vervallen dan alle aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Vopak. U krijgt dus geen pensioen meer van ons.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Vraag de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever contact met ons op te nemen. Deze pensioenuitvoerder kan u vervolgens vertellen wat u voor uw ‘oude’ pensioen krijgt. Anders gezegd: de nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt het meegenomen pensioen in een aantal opbouwjaren volgens de nieuwe pensioenregeling. Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Dus als in de vorige regeling tien jaar pensioen is opgebouwd, wil dat niet altijd zeggen dat u ook tien opbouwjaren terugkrijgt in de nieuwe regeling. Laat u voorlichten over wat voor u de beste situatie is.

Géén waardeoverdracht?

Als u niet kiest voor waardeoverdracht, ontvangt u van ons ieder jaar een opgave van de hoogte van uw opgebouwde pensioen. U kunt dan ook nog steeds de beleggingsmix van uw participaties wijzigen. Geef dit, indien u dit wenst, aan ons door.

Meer informatie vindt u hier.