You are here

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt jaarlijks het uitgevoerde beleid, het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst.

Twee leden van het verantwoordingsorgaan mogen als toehoorder de bestuursvergaderingen bijwonen. Tenminste twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal 11 leden. Eén lid worden aangewezen door Koninklijke Vopak N.V. De overige zetels in het verantwoordingsorgaan worden tussen de vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden verdeeld naar evenredigheid van het aantal van hen.  Vanaf eind 2016 hebben de werknemers 3 zetels en de pensioengerechtigden 7 zetels in het verantwoordingsorgaan.

De deskundigheid en competenties die passen bij de taken en verantwoordelijkheden van hetverantwoordingsorgaan zijn opgenomen in de profielschets lid verantwoordingsorgaan.

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

Joop Veenma, pensioengerechtigd, voorzitter

Rente Wester, deelnemer, secretaris

     Anne-Marie Kroon, werkgeverslid

Henk Mol, pensioengerechtigd

Hugo Brink, pensioengerechtigd

Job 't Hart, pensioengerechtigd

Koen Knapper, pensioengerechtigd

Piet Hoogerwaard, pensioengerechtigd

Rocus Plaisier, pensioengerechtigd

Saskia van der Werf, deelnemer

Margaret Gunsch, deelnemer