You are here

Uitvoering

Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregelingen en de pensioenadministratie ondergebracht bij AZL N.V. te Heerlen. De financiële administratie en verslaglegging zijn eveneens ondergebracht bij AZL N.V.

De uitvoering van het beleggingsbeleid is uitbesteed aan de fiduciair vermogensbeheerder, BlackRock Investment Management (UK) Ltd. De beleggingsadministratie is ondergebracht bij J.P. Morgan Chase Bank NA.

De administratie van de individuele pensioenkapitalen is ondergebracht bij ABN AMRO Pensioenen te Amsterdam.