You are here

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen het pensioenfonds. Bij de uitvoering van deze taak zorgt het bestuur ervoor dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en anderen op evenwichtige wijze behartigd worden.

Het bestuur van het pensioenfonds is paritair samengesteld en bestaat uit 8 bestuursleden. Vier leden zijn aangewezen door de werkgever en vier leden (waarvan twee gepensioneerden) door het verantwoordingsorgaan.

De deskundigheid en competenties die passen bij de taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn opgenomen in de profielschets deskundigheid.

Het bestuur is als volgt samengesteld.

 Cees Vletter, M&A Manager, werkgeverslid, voorzitter

Arthur de Ronde, Contract & Expertise Manager Facility, deelnemerslid

Bon Ellemeet, pensioengerechtigd, deelnemerslid, secretaris

Cor Bom, Operations Officer Vlaardingen, deelnemerslid, plaatsvervangend voorzitter

Rik van Hal, Head of Global Reporting and Control, werkgeverslid

Rolf Brouwer, Managing Director German LNG Terminal, werkgeverslid, plaatsvervangend secretaris

Sandra Wesseloo, Compensation & Benefits Manager, werkgeverslid