You are here

Keuzes binnen de pensioenregeling

Keuzes binnen de pensioenregeling

Voor de premie die je ontvangt over de A-grondslag, kun je kiezen of je de premie belegt of gebruikt om direct pensioen in te kopen. Ook voor de premie over de B-grondslag heb je deze keuze. Heb je een salaris tussen de € 57.766 en € 107.593 en bouw je daarom pensioen op over beide grondslagen? Dan kun je er ook voor kiezen om over je salaris tot € 57.766 direct pensioen in te kopen en de premie over je salaris van € 57.766 tot € 107.593 te beleggen. Voor de premie over de C-grondslag (voor het salarisdeel vanaf € 107.593) hoef je geen keuze te maken.

 

 

Premie beleggen

Als je voor beleggen kiest, dan is de hoogte van je uiteindelijke pensioen afhankelijk van het rendement op de premie die je hebt ingelegd. Als de beleggingen het goed doen, groeit je pensioenkapitaal harder dan als de beleggingen het niet goed doen. Je profiteert van positieve rendementen, maar het risico van tegenvallende rendementen is ook voor jou. Je kunt daarom zelf kiezen of je meer of minder risico neemt met de beleggingen. Hoe risicovoller je belegt, hoe meer het je oplevert als het goed gaat op de financiële markten. Andersom daalt je uiteindelijke pensioen harder als het minder goed gaat.

Direct pensioen inkopen

Wil je meer zekerheid? Dan kun je ervoor kiezen om direct pensioen in te kopen bij het pensioenfonds. Op die manier bouw je ieder jaar een stukje van jouw pensioen op. Het pensioen dat je uiteindelijk krijgt, is een optelsom van deze stukjes. Als je deze optie kiest, kun je geen invloed uitoefenen op de beleggingen. Het risico van tegenvallende beleggingsrendementen is voor het pensioenfonds en je profiteert niet direct van goede rendementen. Je ontvangt bij goede rendementen waarschijnlijk wel een (voorwaardelijke) toeslag op je pensioen. Kortom, je loopt dus iets minder risico dat je pensioen daalt, maar je pensioen stijgt ook minder hard als het wel goed gaat. 

Geef je keuze aan ons door

Voordat je een keuze maakt, is het goed om je totale financiële plaatje te bekijken. Dat betekent dat je niet alleen naar je pensioen kijkt, maar bijvoorbeeld ook naar je hypotheek, spaarrekeningen en beleggingen. Bedenk op basis daarvan hoeveel risico je kunt en wilt nemen met je pensioen.

Ben je eruit? Geef dan je keuze aan ons door. Dit kan door het formulier ‘aanwending bruto premie’ in te vullen en naar ons op te sturen. Dit kan per post of per e-mail. Op het formulier vind je ons postadres en e-mailadres. 

Je kunt je keuze ook aan ons doorgeven zonder het formulier in te vullen. In dat geval kun je je keuze mailen naar pensioenbureau@vopak.com. Zet je personeelsnummer, naam, geboortedatum, adres  en telefoonnummer in de mail.

Pensioen inkopen met de premie die je tot nu toe hebt ingelegd?

De keuze die je maakt, gaat alleen over het pensioen dat je nog gaat opbouwen. Het verandert niets aan het pensioen dat je al hebt opgebouwd of de premies die je hebt belegd. Dat blijft gewoon zoals het is. Wil je van de premie die je tot nu toe hebt belegd pensioen inkopen, in plaats van te blijven beleggen? Vul dan het formulier ‘aanwending bruto pensioenkapitaal’ in en stuur het naar ons op.

Keuze aanpassen?

Je mag je keuze voor de wijze waarop de premie wordt gebruikt vier keer per jaar aanpassen. Je zit dus niet tot je pensioen aan je keuze vast.

Nog geen keuze gemaakt?

Als je geen keuze aan ons doorgeeft, houden we de standaardoptie voor je aan. Deze standaardoptie geldt totdat je een andere keuze aan ons doorgeeft.

 

 Voorbeelden Direct pensioen inkoop versus Premie beleggen: