You are here

Herstelplan

Het pensioenfonds moet zijn beleid baseren op de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

Op basis van een wettelijk voorgeschreven rekenmethode wordt door het pensioenfonds ook een ‘vereiste’ dekkingsgraad vastgesteld. Zolang de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad is de kans klein dat het pensioenfonds binnen één jaar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Per 30 september 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Vopak lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent, dat het pensioenfonds onvoldoende buffers heeft om (financiële) tegenslagen op te vangen. De kans, dat het pensioenfonds op termijn niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, is te hoog geworden. Het Pensioenfonds Vopak moet een herstelplan gaan schrijven en laten goedkeuren door De Nederlandse Bank. In het plan staat hoe het fonds ervoor gaat zorgen dat er binnen 10 jaar weer genoeg reserves zijn. Het doel is dat het fonds een beleidsdekkingsgraad van minimaal 115,1% heeft. Dat betekent dat het minstens 1,15 euro in kas heeft voor iedere euro pensioen die het nu en in de toekomst moet betalen.

De Nederlandse Bank heeft op 2 maart 2020 het herstelplan goedgekeurd.

herstelplan_2019.pdf