You are here

Herstelplan

Het pensioenfonds moet zijn beleid baseren op de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

Op basis van een wettelijk voorgeschreven rekenmethode wordt door het pensioenfonds ook een ‘vereiste’ dekkingsgraad vastgesteld. Zolang de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad is de kans klein dat het pensioenfonds binnen één jaar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Per 31 december 2015 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Vopak lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent, dat het pensioenfonds onvoldoende buffers heeft om (financiële) tegenslagen op te vangen. De kans, dat het pensioenfonds op termijn niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, is te hoog geworden. Het in 2016 vastgestelde herstelplan is begin 2017 door het bestuur geactualiseerd. Uit dit geactualiseerde herstelplan blijkt dat het pensioenfonds ruimschoots binnen de wettelijke termijn weer voldoende buffers heeft. De Nederlandsche Bank heeft het geactualiseerde herstelplan beoordeeld en - na aanvullende toelichting door het bestuur - laten weten dat zij akkoord gaan met dit herstelplan. 

Een pensioenkrant uit 2016 over het herstelplan en het geactualiseerde herstelplan treft u hieronder aan.

Per 31 december 2017 heeft het pensioenfonds het herstelplan bij DNB afgemeld.