You are here

Dekkingsgraad

 

 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Het is een maatstaf die aangeeft of het pensioenfonds voldoende geld heeft om aan de verplichtingen (de “voorziening pensioenverplichtingen”) naar de deelnemers te voldoen.

Het pensioenfonds moet zijn beleid baseren op de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

De beleidsdekkingsgraad per 30 november 2019 op basis van de voorziening voor risico fonds inclusief de voorziening voor risico deelnemers bedraagt 113,3% (vorige maand 113,5%). De dekkingsgraad zonder middeling bedraagt 114,3% (vorige maand 113,1%). 

 

                                                             

Rood = onder minimaal vereiste dekkingsgraad (103,5%)                              Rood = geen toeslagverlening (108,7%)

Oranje = tussen de minimaal en de vereiste dekkingsgraad                           Oranje = gedeeltelijke toeslagverlening     

Groen = groter dan de vereiste dekkingsgraad (115,1%) .                              Groen = volledige toeslagverlening (118,1%).