You are here

Dekkingsgraad

 

 

De dekkingraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Het is een maatstaf die aangeeft of het pensioenfonds voldoende geld heeft om aan de verplichtingen (de “voorziening pensioenverplichtingen”) naar de deelnemers te voldoen.

Het pensioenfonds moet zijn beleid baseren op de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2021 op basis van de voorziening voor risico fonds inclusief de voorziening voor risico deelnemers bedraagt 121,1% (vorige maand 118,8%). De dekkingsgraad zonder middeling bedraagt 125,3% (vorige maand 124,7%).     

 

                      

   Rood = onder minimaal vereiste dekkingsgraad (103,6%)                      Rood = geen toeslagverlening (108,5%)

   Oranje = tussen de minimaal en de vereiste dekkingsgraad                  Oranje = gedeeltelijke toeslagverlening     

   Groen = groter dan de vereiste dekkingsgraad (116,0%)                       Groen = volledige toeslagverlening (118,3%)