You are here

Verantwoord beleggen

De beleggingen in aandelen door Stichting Pensioenfonds Vopak vinden voornamelijk plaats via discretionaire portefeuilles bij de fiduciair vermogensbeheerder. De fiduciair vermogensbeheerder heeft beleidsrichtlijnen vastgelegd op het gebied van Corporate Governance. Deze richtlijnen zijn ingevuld op basis van de volgende principes:

  • begrijpen van het beleid van ondernemingen op het punt van sociale, milieutechnische en ethische vraagstukken; 
  • aanmoediging van ondernemingen om te komen tot een verantwoorde bedrijfsvoering en deze op gepaste wijze uit te dragen;
  • beoordelen op welke wijze het beleid van ondernemingen op het punt van sociale, milieutechnische en ethische vraagstukken - naast andere factoren - de waardering van de lange termijn verwachtingen voor deze ondernemingen kunnen beïnvloeden;
  • aanbrengen van beperkingen in de portefeuille op het gebied van verantwoord beleggen in overleg met het pensioenfonds;
  • beschermen van de economische belangen van het pensioenfonds.

De beleggingsprincipes van de fiduciair vermogensbeheerder vindt u op de website van Blackrock:

http://www.blackrock.com/corporate/en-us/about-us/responsible-investment