You are here

Rendement beleggingen

Het rendement op de beleggingen van het pensioenfonds was in de afgelopen jaren als volgt: