You are here

Individuele Pensioenkapitalen

Toelichting

De excedentregeling, de regeling vrijwillige premies en de regeling individueel beschikbare premie zijn beschikbare premieregelingen (ook wel ‘premieovereenkomsten’ genoemd). Deelname aan een beschikbare premieregeling betekent dat de deelnemer geen recht opbouwt op een pensioen dat afhankelijk is van zijn salaris. In plaats daarvan stelt het pensioenfonds of de deelnemer (bij de regeling vrijwillige premies) iedere maand een premie beschikbaar voor de opbouw van pensioen. Deze premies worden vervolgens belegd.

Op het moment dat de deelnemer met pensioen gaat, wordt het pensioenkapitaal dat is opgebouwd binnen de beschikbare premieregelingen omgezet in pensioen. De hoogte van het pensioen dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van de hoogte van het kapitaal dat is opgebouwd. Maar ook de rentestand op het moment van omzetting is van belang. Hoe hoger de rentestand op dat moment, hoe hoger het pensioen.

Beleggingsstaffel

Pensioenfonds Vopak heeft een staffel opgesteld met standaard beleggingsmixen die passen bij verschillende leeftijden. Naarmate de deelnemer ouder wordt, wordt minder in aandelen belegd en meer in obligaties. Wanneer de deelnemer kiest voor deze manier van beleggen, dan volgt het pensioenfonds deze staffel. Jaarlijks wordt op 1 juli het opgebouwde kapitaal op basis van de leeftijd opnieuw verdeeld over aandelen en obligaties. Hierbij wordt uitgegaan van de leeftijd die de deelnemer in dat jaar zal bereiken.
De beleggingsstaffel is tot stand gekomen na een extern onderzoek naar het meest optimale beleggingsgedrag.

De beleggingsstaffel ziet er als volgt uit: 

 

tot 53 jaar

van 53 tot 58 jaar

van 58 tot 67 jaar

vanaf 67 jaar

Langlopende obligaties

0%

0%

lineair oplopend tot 60%

60%

Europese staats- en bedrijfsobligaties

0%

lineair oplopend tot 27%

lineair aflopend tot 20%

20%

Wereldwijde aandelen

40%

lineair aflopend tot 8%

8%

Europese aandelen

20%

lineair aflopend tot 4%

4%

Obligaties opkomende markten

20%

lineair aflopend tot 4%

4%

Aandelen opkomende markten

20%

lineair aflopend tot 4%

4%

Totaal

100%

 

100%

 Meer en actuele informatie over de standaard beleggingsfondsen vindt u door op de link:

https://www.ishares.com/nl/professionele-belegger/nl/uitleg-en-achtergro...

 aan te klikken en op de aangegeven codes te zoeken.

Langlopende Europese staatsobligaties: IE00B1FZS913

Europese staats- en bedrijfsobligaties : lu0916238545

Staatsobligaties opkomende landen: lu0916237901

Wereldwijde aandelen: lu0852472983

Europese aandelen: lu0852473106

 

Aandelen opkomende landen: lu0852473528