You are here

B-regeling

 

De B-regeling voor het salarisdeel van € 61.182 tot € 112.189

Verdien je meer dan € 61.182 per jaar? Dan ontvang je niet alleen een premie in de A-regeling, maar ook in de B-regeling. Voor je salaris tot € 61.182 ontvang je een premie in de A-regeling, voor je salaris tussen € 61.182 en € 112.189 in de B-regeling. 

Hoeveel premie je ontvangt, hangt af van je leeftijd en verschilt per grondslag.

De premie in de B-regeling 

 

Voorbeeld: Victor, 30 jaar

Victor is 30 jaar. Hij verdient nu € 65.182 bruto per jaar. Over zijn salaris tot € 61.182 bouwt hij pensioen op in de A-regeling. De A-grondslag is dan € 61.182 - € 14.014 (franchise) = € 47.168. Als iemand 30 jaar is, is het premiepercentage in de A-regeling 36,1%. De premie die Victor ontvangt in de A-regeling is daarom 36,1% van
€ 47.168 = €17.028 per jaar. 

Over zijn salaris tussen € 61.182 en € 112.189 ontvangt Victor premie in de B-regeling. De B-grondslag is dan € 65.182 - € 61.182 = € 4.000. Als iemand 30 jaar is, is het premiepercentage in de b-regeling 9,2%. De premie over de B-grondslag is voor Victor 9,2% van € 4.000 = € 368 per jaar. 

Keuzes voor de premie in de B-regeling 

Voor de premie in de B-regelng kun je net als voor de premie in de A-regeling kiezen hoe je deze gebruikt: je kunt je premie beleggen of direct een pensioen inkopen. Wat deze keuzes inhouden en hoe je deze keuze maakt, lees je bij Keuzes binnen de pensioenregeling.

Wat gebeurt er met de premie die je ontvangt?

Kies je ervoor om je premie in de B-regeling te beleggen? Het pensioenfonds stort de premie die je ontvangt op een beleggingsrekening voor de opbouw van pensioenkapitaal. Op het moment dat je met pensioen gaat - of eerder als je dat wenst - zetten we het pensioenkapitaal om in een ouderdoms- en partnerpensioen. De uiteindelijke hoogte van het pensioen hangt af van de hoogte van de gestorte premies en het rendement op de beleggingen. 

Kies je ervoor om je direct een pensioen in te kopen? Dan zet het pensioenfonds jouw premie direct om in ouderdoms- en partnerpensioen. Zo bouw je elke maand een stukje van je pensioen op. Je uiteindelijke pensioen is het totaal van alle stukjes pensioen die zijn ingekocht.